Skip links

Letterpress ploča

Ploča spremna u roku od 10-15 minuta!

Letterpress ploče

Ekstremno kratko vreme potrebno za obradu ploče, savršen raster, bez upotrebe hemikalija.

TOYOBO je pionir u proizvodnji letterpress štamparskih formi. Toyobo Printight letterpress štamparske forme nalaze široku primenu za štampu etiketa, čaša, limenki, poklopaca, kao i kod pregovanja i lakiranja. Neprekidna analiza tržišta rezultuje stalnom ponudom novih tipova štamparskih formi kao i unapredjenjem već postojećih. Trenutni raspon štamparskih formi obuhvata više od 200 tipova, što može zadovoljiti potrebe svakog kupca.

Ploče su dostupne u standardnim veličinama: A-1, A-2, A-3 i A-4, 635×815, 600×800 i mnogim drugim posebno prilagođenim za rešenjem potreba pojedinih kupaca.

Printight štamparske forme su vodoperive. Dostupan raspon tvrdoća je u rasponu od 25o Shore D do 80o Shore D. Printight štamparske forme poseduju visok raspon rezolucije od 1% do 95% rastera sa linijaturama do 200 lpi (79 l/cm). Što omogućava savršen kvalitet reprodukcije detalja i na visoko zahhtevnim poslovima.

Nova generacija leterpres ploča:
Printight RF, RM QF-R, QM-R