Skip links

Oprema za izradu klišea

Oprema za izradu klišea

Oprema za izradu klišea koju Vam nudimo konstruisana je na način da moge izrađivati najkvalitetnije vodoperive štamparske flekso i leterpres forme.

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji koja se koristi u proizvodnji ovih uređaja, proces izrade klišea postaje brz i čist. Klišea izrađena na ovim ureađajima odlikuju visoka rezolucija, odličan i efikasan prenos boje, visoka izdržljivost i otpornost na abraziju.

Ovi uređaji su koncipirani da obuhvate sve neophodne korake u procesu izrade flekso polimernih klišea

  • ekspozicija,
  • ispiranje,
  • sušenje,
  • postekspozicija

Uređaji su namenjeni za izrdau vodoperivih štamparskih flekso i leterpres formi.  Takođe u ponudi imamo i IN-Line uređaje, koji su koncipirani kao linijski sistemi za ispiranje i sušenje fotopolimernih formi.

Istražite širok spektar uređaja za ispiranje vodoperivih flekso i leterpres formi.

Takođe u ponudi imamo fotopolimerne flekso i leterpres ploče proizvođača Toyobo, kao i CtP osvetljivače.

Print Systems pruža potpunu podršku pri izboru, implementaciji i održavanju Vaše tehnologije.

Quicker 70 FL

Radna površina 52 x 72 cm

Quicker 80 FL

Radna površina 66 x 94 cm

Quicker 120 FL

Radna površina 88 x 118 cm

Quicker S50 FL

Radna površina 35 x 50 cm

Quicker S70 FL

Radna površina 50 x 70 cm

Quicker S80 FL

Radna površina 64 x 78 cm

Quicker INLine FL

Maksimalne dim. 92 x 120 cm

Quicker S 80 FL

Radna površina 66 x 81 cm

Quicker S 120 FL

Radna površina 92 x 120 cm

Quicker In-Line 150 FL S

Radna površina
106 x 153 cm

Quicker In-line 200 FL S

Radna površina
132 x 203,2 cm

Quicker S 50 LT

Radna površina 35 x 50 cm

Quicker S 70 LT

Radna površina 50 x 70 cm

Quicker 80 LT

Radna površina 66 x 81 cm

Quicker S 130 LT

do formata 35 x 130 cm

Quicker INLine LT LT

Maksimalne dim.
92 x 120 cm

Exposure 80 FL/LT

Radna površina 66 x 81 cm

Exposure 120 FL/LT

Radna površina 91 x 120 cm

Exposure 80 HD FL/LT

Radna površina 66 x 81 cm

Exposure 120 HD FL/LT

Radna površina 91 x 120 cm

Exposure 150 HD FL/LT

Radna površina 106 x 153 cm

Finišer i Post-ekspozer
150 FL/LT

Radna površina 106 x 153 cm

Finišer i Post- ekspozer
200 FL/LT

Radna površina 132 x 203,2 cm

Sušara, Finišer i Post-ekspozer 70 FL/LT

Radna površina 50 x 70 cm

Sušara, Finišer i Post-ekspozer 80 FL/LT

Radna površina 66 x 81 cm

Sušara, Finišer i Post-ekspozer 120 FL/LT

Radna površina 92 x 120 cm

Sušara, Finišer i Post-ekspozer 150 FL/LT

Radna površina 106 x 153 cm

Sušara, Finišer i Post-ekspozer 200 FL/LT

Radna površina

Top lift dvostrana ekspozicija (prednja i leđna)

Radna površina
106 x 153 cm

Top lift dvostrana ekspozicija (prednja i leđna)

Radna površina
132 x 203,2 cm

Top lift dvostrana ekspozicija (prednja i leđna)

Radna površina 106 x 153 cm

Top lift dvostrana ekspozicija (prednja i leđna)

Radna površina
132 x 203,2 cm

Table TOP ekspozer

72 x 52 cm; 66 x 86 cm;
93 x 122 cm