Skip links

QZ, Toyobo flekso ploča nove generacije

Flat top dot predstavlja sveti gral fleksografije. Rezultat potrage za savršenim tonskim prelazom. Sve do ovog izuma, inhibicija kiseonika smatrala se spasonosnom jer je oksidirala vrhove rasterskih tačaka. Minimalne razlike u visini između rasterskih tačaka i površina punih tonova rezultovale su dobrom distribucijom boje u punim tonovima i zaista finom i preciznom štampom u rasterima. Na žalost, nikada nije došlo do standardizacije procesa inhibicije kiseonika a to je dovodilo do neželjenih razlika u štampi.

Danas je trka za naj ravnijom rasterskom tačkom već uveliko u toku, a proizvođači polimera postižu taj efekt koristeći razne tehnike, poput laminiranja ploče ili izlaganja posebnim gasovima. Svi ovi procesi deluju, ali takođe i komplikuju čitav proces proizvodnje flekso štamparske ploče, povećavajući troškove jer za to je neophodna i posebna oprema.

Već dugi niz godina ploče QS i QZ japanske kompanije TOYOBO koriste se za visokokvalitetnu flekso štampu. Razvoj polimera vođen je zahtevima kupaca i razvojem tehnike rasterizacije. 200 LPI i moderni hibridni rasteri već su postali standard u brojnim štamparijama. Međutim, ne mogu sve ploče podneti velike tiraže s „raspršenim“ i usamljenim rasterskim tačkama niskih vrednosti u ovim rezolucijama.

Japanska kompanija TOYOBO razvila je flekso ploču koja sprečava interferenciju kiseonika prilikom procesa ekspozicije, potpuno uklanjajući efekat inhibicije kiseonika bez nepotrebnih dodatnih tretmana.

Standardna tačka VS Nova QZ tačka

QZ, Toyobo flekso ploča nove generacije, omogućava postizanje stabilne i uvek ujednačene debljine osnove ploče čak i kada se koristi nesavršena ekspoziciona jedinica, poput one sa velikim skokovima energije i padovima snage. Istovremeno, kada koristite umereno osetljivu ploču, tokom leđne ekspozicije, gornji sloj odgovoran za izgradnju vrhova rasterskih tačaka je vrlo osjetljiv. Kao rezultat, gornja tačka se formira s velikom preciznošću, a barijera koja razdvaja polimer od interferisanja kiseonika omogućava dobijanje idealno ravne tačke s oštrim ivicama.

„Napokon, moguća je štampa finih rasterskih tačaka bez straha da će se oštetiti u toku štampe. Spuštanje do 0% rastera ranije je bilo rezervisano za ploče na bazi solventa, međutim sada je to moguće postići ekološki prihvatljivom tehnologijom – vodenim ispiranjem. Štampa hibridnim rasterima više nije nikakav izazov s ovom pločom. “

Tomasz Fiebich – koordinator proizvodnje – NATALII

Središnji polimerni sloj stvara veoma stabilnu i jaku osnovu rasterske tačke. To omogućava i tačkama sa najmanjom rasterskom vrednošću na ploči da dobiju osnovu i oblik koji omogućava stabilno štampanje pri velikim tiražima i brzinama, bez neželjenog efekta sakupljanja boje, ali o tome kasnije.

Višeslojna priroda polimerne strukture znači da možemo postići najmanje tačke u svetlim partijama na ploči, zadržavajući pri tome širok gradijent u senkama.

Štamparska ploča QZ TOYOBO u potpunosti uklanja problem koji je predstavljao glavobolju mnogim flesko štamparima – efekat nakupljanja boje na ploči tokom štampe i potrebe za pranjem ploče tokom rada. Sastav komponenti koji se koriste za izradu fotopolimera ove ploče odgovoran je za uklanjanje navedenog problema.

„Štampari više nemaju problema sa zaprljavanjem ploče tokom celog tiraža, a pranje i čuvanje ploča u arhivi ne pretstavlja problem. Upotreba novih flekso ploča za rezultat ima poboljšan proizvodni proces uz održavanje stabilnosti nanosa boje, savršenu rasterizaciju i najvažnije – ravnomernu pokrivenost površina punih tonova. “

Rafał Kostrz – direktor proizvodnje, član odbora – ETYFLEX.

Omogućava našim kupcima da ostvare značajne uštede obzirom da ne moraju neplanirano zaustavljati mašine usred procesa štampe.

TOYOBO QZ vodoperiva flekso ploča ispunjava sva očekivanja kupaca. Cenjena zbog svojih ekoloških aspekata, kao što su uklanjanje solventa iz procesa proizvodnje, uštede vremena i energije, obzirom da je ploča spremna za upotrebu u roku od 50 minuta. Međutim, ova ploča uglavnom je hvaljena zbog svojih izuzetnih karakteristika. Fine ravne tačke, dugotrajne čak na zaista velikim tiražima, bez problema sa efektom nakupljanja boje su karakteristike zbog kojih kupci najviše cene ovu ploču.

Za više informacija kontakt:

Tehnički konsultant:

Ladislav Kubik

Mobile: +38 162 145 5385

l.kubik@printsystems.pl